درباره ما


شرکت آسایش پویا لیان

نماینده بانک ملی ایران در راستای بازاریابی و صدور کارت های چند منظوره آن بانک فعالیت می نماید. کارت های چند منظوره بانکی به دو دسته تقسیم می شوند و کلیه امکانات دیگر کارت های بانکی را دارا می باشد.

دسته اول: کارت های سازمانی
دسته دوم: کارت کودک و نوجواناندر ضمن این شرکت مجری صدور انحصاری کارت اهدای زندگی (اهدای عضو) بیمارستان مسیح دانشوری می باشد.