لازمه درخواست کارت اهدای زندگی ثبت نام اولیه در وبسایت رسمی مرکز اهدای عضو میباشد.

اگر هنوز در وبسایت رسمی مرکز اهدای عضو ثبت نام نکردید، لطفاً به سایت مربوطه مراجعه نمایید.

هزینه صدور کارت مبلغ ده هزار تومان میباشد که بصورت آنلاین قابل پرداخت میباشد.

مدارک مورد نیاز تصویر کارت ملی و تصویر عکس پرسنلی میباشد.